D. Banicki: „Aż dojdziemy wszyscy do doskonałości właściwej dla dojrzałych.” 21.01.2024 r.

You may also like...