D.Banicki „Przez wiarę pojmujemy… w jaki sposób coś nowego może zaistnieć w moim życiu?” 10.09.2023 r.

You may also like...