D. Banicki „Aby ten, kto się chce szczycić, szczycił się w Panu” 03.12.2017

Konspekt do kazania     „Aby ten, kto się chce szczycić…”

You may also like...